WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 17-04-2018
Sala: 109,
Godzina: 11:40
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 121/17
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 17-04-2018
Sala: 106,
Godzina: 12:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 190/17
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Światłowski
Data: 17-04-2018
Sala: 109,
Godzina: 12:10
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 169/17
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 17-04-2018
Sala: 106,
Godzina: 13:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 302/17
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Światłowski
Data: 17-04-2018
Sala: 109,
Godzina: 13:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 47/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 17-04-2018
Sala: 109,
Godzina: 13:40
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 174/17
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 17-04-2018
Sala: 106,
Godzina: 13:45
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 442/15
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Światłowski
Data: 17-04-2018
Sala: 109,
Godzina: 14:20
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 61/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski