Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
11.03.2021

Treść postanowienia w sprawie I N 312/20

Wykaz inwentarza po zmarłym Ryszardzie Witek.

 
09.03.2021

Treść postanowienia w sprawie I N 76/21

Wykaz inwentarza po zmarłej Grażynie Ignatowskiej

 
02.09.2020

Treść postanowienia w sprawie I N 238/20

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłej Zofii Kozdra.

 
30.07.2020

Postanowienie w sprawie I N 88/19

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłej Józefie Stebelskiej.

 
30.07.2020

Postanowienie w sprawie I N 60/19

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłej Janinie Aldonie Olszewskiej.

 
22.07.2020

Postanowienie w sprawie I Ns 102/20

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłym Zbigniewie Burzyńskim