SĘDZIOWIE I REFERENDARZE

Wydział I Cywilny

Łukasz Światłowski   Podział czynności i przydział spraw
Łukasz Szymański Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Podział czynności i przydział spraw

Wydział II Karny

Romana Metelica Przewodnicząca II Wydziału Karnego Podział czynności i przydział spraw
Dominika Molińska   Podział czynności i przydział spraw
Marcin Noskowski   Podział czynności i przydział spraw

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Janusz Chruszczewski Prezes, Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Podział czynności i przydział spraw

Referendarze

Anna Mistur Przewodniczący IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Podział czynności i przydział spraw