Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

« powrót

 
01.06.2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

Sąd Rejonowy we Wschowie zaprasza do złożenia oferty na konkurs:

 

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w tym przypadku na:

Zadanie Nr 1: „Realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych do ośrodków kuratorskich - otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy sądach rejonowych:

- Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym we Wschowie”.            

Cel operacyjny Nr 3: Promocja zdrowia psychicznego.

« powrót