Rodzina 500+

INNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Samodzielna Sekcja Administracyjna do której zakresu działania należą w szczególności:

 • sprawy kadrowe sędziów, asystentów sędziego, referendarzy i kuratorów, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
 • sprawy kuratorów społecznych;
 • sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników;
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
 • prowadzenie biura podawczego i ewidencji depozytów;
 • nadzór nad archiwum zakładowym;
 • prowadzenie sekretariatu prezesa sądu;
 • prowadzenie spraw Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w zakresie funkcjonowania Sądu Rejonowego we Wschowie;
 • sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;
 • prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych oraz budynków sądu;
 • prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych sądu;
 • realizowanie zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw.

 

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej (sekretariat Prezesa)

- Monika Chodorowska tel. 65 540-15-23 nr pok. 119

email: sekretariat@wschowa.sr.gov.pl / monika.chodorowska@wschowa.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

Biuro podawcze, funkcjonujące w ramach Samodzielnej Sekcji Administracyjnej:

 • przyjmuje korespondencję wpływającą do sądu i znakuje ją pieczęcią wpływu;
 • rozdziela przyjętą korespondencję pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, stosownie do wewnętrznych ustaleń w tym zakresie określonych przez prezesa sądu w instrukcji kancelaryjnej;
 • przyjmuje pisma do wysłania i prowadzi ich ekspedycję;
 • ustala z pocztą zasady ekspedycji przesyłek.

tel. 65-540-15-01 nr pok. 1

e-mail: podawcze@wschowa.sr.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

w każdy poniedziałek od 7:00 do 18:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00