WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 21-08-2018
Sala: 109,
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 41/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 21-08-2018
Sala: 109,
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 156/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 21-08-2018
Sala: 109,
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 262/17
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 21-08-2018
Sala: 109,
Godzina: 10:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 77/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 21-08-2018
Sala: 109,
Godzina: 11:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 133/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 21-08-2018
Sala: 106,
Godzina: 11:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 132/18
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Szymański
Data: 21-08-2018
Sala: 109,
Godzina: 11:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 13/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 21-08-2018
Sala: 109,
Godzina: 12:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 222/17
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 21-08-2018
Sala: 109,
Godzina: 12:45
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 137/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 21-08-2018
Sala: 109,
Godzina: 13:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 138/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski