Rodzina 500+

2022


Pliki do pobrania:

 1. MS S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych za_I półrocze 2022r [2.23 MB]
 2. MS_S1r_sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych_za_rok_2022.pdf [2.24 MB]
 3. MS_S5r_sprawozdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych_za_rok_2022.pdf [1.32 MB]
 4. MS_S5r_sprawzdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych_za_I_polrocze_2022r_.pdf [1.32 MB]
 5. MS_S6r_sprawzdanie_w_sprawie_osob_osadzonych_w_pierwszej_instancji_wedlug_wlasciwosci_rzeczowej_za_I_polrocze_2022r_.pdf [2.37 MB]
 6. MS_S6r_sprawzdanie_w_sprawie_osob_osadzonych_w_pierwszej_instancji_wedlug_wlasciwosci_rzeczowej_za_rok_2022r_.pdf [2.37 MB]
 7. MS_S7r_sprawozdanie_z_orzecznictwa_w_sprawach_o_wykroczenia_za_I_polrocze_2022r_.pdf [564.61 KB]
 8. MS_S7r_sprawozdanie_z_orzecznictwa_w_sprawach_o_wykroczenia_za_rok_2022r_.pdf [565.21 KB]
 9. MS_S10r_sprawazdanie_z_sadowego_wykonania_orzeczen_wedlug_wlasciwosci_rzeczowej_za_rok_2022r_.pdf [670.37 KB]
 10. MS_S10r_sprawzdanie_z_sadowego_wykonywania_orzeczen_wedlug_wlasciwowosci_rzeczowej_za_I_polrocze_2022r_.pdf [670.08 KB]
 11. MS_S16_18_sprawozdanie_w_sprawach_rodzinnych_i_nieletnich_za_rok_2022r_.pdf [1.60 MB]
 12. MS_S16_18_sprawzdanie_w_sprawach_rodzinnych_i_nieletnich_za_I_polrocze_2022r_.pdf [1.58 MB]
 13. MS_S20_KW_sprawazdnie_w_sprawach_dotyczacych_ksiag_wieczystych_za_rok_2022r_.pdf [394.41 KB]
 14. MS_S20_KW_sprawzdanie_w_sprawach_dotyczacych_ksieg_wieczystych_za_I_polrocze_2022r_.pdf [394.22 KB]
 15. MS_S40r_sprawozdanie_z_dzialalnosci_kuratorskiej_sluzby_sadowej_za_rok_2022r_.pdf [698.01 KB]
 16. MS_S40r_sprawzdanie_z_dzialalnosci_kuratorskiej_sluzby_sadowej_za_I_polrocze_2022r_.pdf [697.77 KB]
 17. MS_S62r_sprawozdanie_w_sprawach_reprywatyzacyjnych_za_rok_2022r_.pdf [550.77 KB]