Rodzina 500+

Standardy obsługi interesanta

Wdrożenie standardów obsługi interesanta w sądownictwem powszechnym w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości p.n „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, to:

  • sprawna obsługa interesanta oparta na nowoczesnych standardach
  • wykwalifikowana i profesjonalna kadra
  • jednolite wzory i formularze dla interesanta
  • ujednolicone katalogi usług z kartami usług sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych
  • dokumenty przygotowane przez specjalistów z Ministerstwa Sprawiedliwości udostępnione w sądach oraz na stronie internetowej https://wsoi.ms.gov.pl/

 

Wzory i dokumenty do pobrania:

Karty usług podstawowych:

Sprawy cywilne

Sprawy karne

Karty usług uzupełniających:

Sprawy cywilne

Sprawy karne

Sprawy pracy i ubezpieczeń społecznych

 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANONIMOWEJ ANKIETY DLA INTERESANTÓW

LINK DO ANKIETY