Rodzina 500+

Antymobbing

Przeciwdziałanie nierównomiernemu traktowaniu i zjawiskom mobbingu w sądach powszechnych 

Z dniem 12 czerwca 2017 r. , jako organ pomocniczy przy Ministrze Sprawiedliwości, powołany został Zespół do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych.

Na potrzeby realizacji działalności Zespołu utworzono specjalny adres mailowy służący do zgłaszania problemów związanych z występowaniem zjawiska mobbingu w sądach powszechnych.

antymobbing@ms.gov.pl