Rodzina 500+

2017


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2017 r. [1.97 MB]
 2. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2017r. [1.02 MB]
 3. MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017r. [2.19 MB]
 4. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2017r. [424.12 KB]
 5. MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017r [579.19 KB]
 6. MS-S16 18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2017r [1.34 MB]
 7. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2017r [336.24 KB]
 8. MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2017r [579.46 KB]
 9. MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2017 [2.18 MB]
 10. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2017 [1.17 MB]
 11. MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2017 [2.28 MB]
 12. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2017 [498.08 KB]
 13. MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2017 [666.43 KB]
 14. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2017 [456.38 KB]
 15. MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2017 [720.70 KB]
 16. MS-S60r Sprawozdanie w sprawach cywilnych za lata 1990-2017 [716.62 KB]
 17. MS-S61r Sprawozdanie w sprawach cywilnych za lata 2005-2017 [461.85 KB]
 18. MS-S1618 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2017 [1.43 MB]