Rodzina 500+

ZESPÓŁ KURATORSKI

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 1. Nadzory sprawowane nad nieletnimi.
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 3. Dozory sprawowane nad skazanymi (w tym dozory elektroniczne).
 4. Nadzór nad wykonaniem kar ograniczenia wolności.
 5. Nadzorowanie pracy kuratorów społecznych.
 6. Udzielanie pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych.
 7. Zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

Siedziba

Sąd Rejonowy we Wschowie

67-400 Wschowa, Plac Kosynierów 1C

 

Sekretariat Zespołu

Agnieszka Brychcy

pok. 103, tel. 65 540-15-39, fax. 65 540-15 39, email: zkss@wschowa.sr.gov.pl email: agnieszka.brychcy@wschowa.sr.gov.pl 

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek-piątek godz. 8:0 0-15:00

 

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Tomasz Relich

pok. 103, tel. 65 540-84-03/ 504 432 894email: tomasz.relich@wschowa.sr.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, środa i piątek godz. 9:00-15:00

 

Kuratorzy zawodowi

Godziny przyjmowania interesantów: 9:00-15:00

 • Wojciech Nowakowski: środa, czwartek

pok. 103, tel. 65 540-84-03 / 504 432 789

 • Michał Jaskierny: poniedziałek, środa

pok. 101, tel. 65 540-15-38 / 504 432 936

 • Jarosław Sadłoń: poniedziałek, wtorek

pok. 103, tel. 65 540-84-03 / 604 472 746

 • Joanna Jasik: poniedziałek, wtorek

pok. 103, tel. 65 540-15-37 / 509 872 625

 • Anna Stankiewicz: wtorek, czwartek

pok. 101, tel. 65 540-15-38 / 509 872 560

 • Katarzyna Stolarczyk: poniedziałek, środa

pok. 101, tel. 65 540-15-38 / 504 432 951

 • Sylwia Pełka: wtorek, piątek

pok. 103, tel. 65 540-15-37 / 504 432 923

 • Agnieszka Rosa: poniedziałek, środa

pok. 103, tel. 65 540-15-37 / 509 872 450