Plan działalności

Wykonując dyspozycję art. 70 ust. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych, publikujemy Plany działalności Sądu Rejonowego we Wschowsie.