OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
20.01.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 24/23

Wykaz inwentarza po zmarłym Józefie Adamie Laskowskim.

 
10.01.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 569/22

Wykaz inwentarza po zmarłym Janie Pawle Reczek.

 
28.12.2022

Zarządzenie w sprawie III RC 112/20

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Drzewieckiego.

 
28.12.2022

Zarządzenie w sprawie III Nsm 91/21

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Drzewieckiego.

 
28.12.2022

Ogłoszenie w sprawie I Ns 221/22

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym Jerzym Alojzym Belka.

 
13.12.2022

Ogłoszenie w sprawie I Ns 191/22

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym Adamie Straszewskim.