Rodzina 500+

2021


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2021r [2.35 MB]
 2. MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2021 [2.23 MB]
 3. MS-S5r sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2021r [1.32 MB]
 4. MS-S5r sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2021 [1.32 MB]
 5. MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2021 [2.24 MB]
 6. MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej za rok 2021 [2.37 MB]
 7. MS-S7r sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2021r [556.09 KB]
 8. MS-S7r sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2021 [556.71 KB]
 9. MS-S10r sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej za rok 2021 [662.09 KB]
 10. MS-S10r sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wgl właściwości rzeczowej za I półrocze 2021r [661.91 KB]
 11. MS-S16 18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2021 [1.59 MB]
 12. MS-S16 18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2021r [1.59 MB]
 13. MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2021r [388.22 KB]
 14. MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2021 [388.11 KB]
 15. MS-S40r sprawozdanie z dzialałności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2021r [698.20 KB]
 16. MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej za rok 2021 [698.32 KB]
 17. MS-S62r sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych za rok 2021 [550.75 KB]