Rodzina 500+

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

IV Wydział Ksiąg Wieczystych – do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Przewodniczący Wydziału

- REF Anna Mistur nr pok. 5

Przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 14:00

Kierownik Sekretariatu

- Iwona Gniewosz tel. 65 540-15-41, fax. 65 540-84-38 nr pok. 3

e-mail: wkw@wschowa.sr.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30
dyżury poniedziałkowe do 18:00 pełni biuro podawcze

 

Przeglądarka ksiąg wieczystych:

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do