Rodzina 500+

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Koordynator do spraw dostępności wyznaczony zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062) - Patryk Piechocki - zastępca kierownika Oddziału Administracyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu

Dane kontaktowe:

telefon: 61 8274509

adres e-mail: koordynator.dostepnosci@poznan.sa.gov.pl