KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Koordynator do spraw dostępności wyznaczony zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062) - Patryk Piechocki - zastępca kierownika Oddziału Administracyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu

Dane kontaktowe:

telefon: 61 8274593

adres e-mail: koordynator.dostepnosci@poznan.sa.gov.pl

 

Osoby wyznaczone do kontaktu z koordynatorem ds. dostępności w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze oraz w Sądzie Rejonowym we

Wschowie:

Wioleta Grygianiec

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Dane kontaktowe:

telefon: 68 3220193

adres e-mail: wioleta.grygianiec@zielona-gora.so.gov.pl

 

Anna Kamińska

Inspektor Oddziału Administracyjnego

Dane kontaktowe:

telefon: 68 3220177

adres e-mail: anna.kaminska@zielona-gora.so.gov.pl

 

Deklaracja dostępności Sądu Rejonowego we Wschowie