Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wykonując dyspozycję art. 70 ust. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych, publikujemy Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego we Wschowie.