Rodzina 500+

2016


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2016 r. [1.73 MB]
 2. MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2016 [1.73 MB]
 3. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2016r. [924.33 KB]
 4. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2016 [925.48 KB]
 5. MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg. właściwości rzeczowej za I półrocze 2016r. [2.03 MB]
 6. MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg. właściwości rzeczowej za rok 2016 [2.03 MB]
 7. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2016r. [424.24 KB]
 8. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2016 [425.41 KB]
 9. MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg. właściwości rzeczowej za rok 2016 [574.61 KB]
 10. MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg. właściwości rzeczowej za I półrocze 2016r. [574.22 KB]
 11. MS-S20 Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2016 [269.04 KB]
 12. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2016r. [269.03 KB]
 13. MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2016r. [579.11 KB]
 14. MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2016 [579.48 KB]
 15. MS-S1618 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2016r. [1.27 MB]
 16. MS-S1618 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2016 [1.27 MB]