Rodzina 500+

Kontakt z sądami zagranicznymi

W Sądzie Rejonowym we Wschowie, osobą wyznaczoną do spraw kontaktów z sądami zagranicznymi jest:

Referendarz sądowy
Anna Mistur

tel. +48655401546
a.mistur@wschowa.sr.gov.pl