Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
02.09.2020

Treść postanowienia w sprawie I N 238/20

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłej Zofii Kozdra.

 
30.07.2020

Postanowienie w sprawie I N 88/19

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłej Józefie Stebelskiej.

 
30.07.2020

Postanowienie w sprawie I N 60/19

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłej Janinie Aldonie Olszewskiej.

 
22.07.2020

Postanowienie w sprawie I Ns 102/20

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłym Zbigniewie Burzyńskim

 
20.07.2020

Postanowienia w sprawie I N 184/20

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłym Wojciechu Hajduk