OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
21.03.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 116/22

Wykaz inwentarza po zmarłej Halinie Katarzynie Mała.

 
21.03.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 100/22

Wykaz inwentarza po zmarłym Mieczysławie Kalinowskim.

 
08.03.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 83/22

Wykaz inwentarza po zmarłej Elżbiecie Frąk.

 
07.03.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 74/22

Wykaz inwentarza po zmarłej Zofii Marii Resler.

 
01.03.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 59/22

Wykaz inwentarza po zmarłej Jadwidze Gendera.

 
16.02.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 50/22

Wykaz inwentarza po zmarłym Marku Miler.