Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
07.02.2024

Zarządzenie w sprawie III Nsm 213/22

ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Krzysztofa Trociuka

 
18.01.2024

Ogłoszenie w sprawie I Co 96/15

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW ZG1W/00016840/7

 
09.11.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 474/23

Złożenie inwentarza po zmarłej Elżbiecie Kruszkowskiej.

 
19.09.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 396/23

Złożenie inwentarza po zmarłej Danucie Dudek.

 
06.09.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 397/23

Złożenie inwentarza po zmarłej Marii Żurczak.

 
18.08.2023

Ogłoszenie w sprawie I NS 222/22

sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym  Marianie Pawlaku.