Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
14.07.2023

Ogłoszenie w sprawie I Ns 60/23

Sporządzenie inwentarza po zmarłym Kazimierzu Puchar.

 
04.04.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 163/23

Wykaz inwentarza po zmarłej Hannie Marii Matysiak.

 
01.03.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 71/23

Wykaz inwentarza po zmarłym Jerzym Wojciechowskim.

 
27.02.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 50/23

Wykaz inwentarza po zmarłym Zygmuncie Augustyn.

 
06.02.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 36/23

Wykaz inwentarza po zmarłym Andrzeju Bogacz.

 
20.01.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 24/23

Wykaz inwentarza po zmarłym Józefie Adamie Laskowskim.