OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
08.07.2021

Treść postanowienia w sprawie I N 176/21

Wykaz inwentarza po zmarłej Irenie Wojciech.

 
22.06.2021

Treść postanowienia w sprawie I N 218/21

Wykaz inwentarza po zmarłym Zbigniewie Góralu.

 
22.06.2021

Treść postanowienia w sprawie I N 217/21

  Wykaz inwentarza po zamarłej Marii Żurbickiej.

 
30.04.2021

Treść postanowienia w sprawie I N 161/21

Wykaz inwentarza po zmarłej Agnieszce Tomczak.

 
30.04.2021

Treść postanowienia w sprawie I N 153/21

Wykaz inwentarza po zmarłym Zbigniewie Kargulu.

 
23.04.2021

Treść postanowienia w sprawie I N 110/21

Wykaz inwentarza po zmarłym Zbigniewie Pawlaczyku.