Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
18.07.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 185/22

Wykaz inwentarza po zmarłym Piotrze Kochman.

 
13.07.2022

Ogłoszenie w sprawie I Ns 138/22

Wykaz inwentarza po zmarłym Jerzym Kubeczko.

 
30.06.2022

Ogłoszenie w sprawie I Ns140/22

Wykaz inwentarza po zmarłym Jerzym Kubeczko.

 
28.06.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 225/22

Wykaz inwentarza po zmarłej Sabinie Michalskiej.

 
27.06.2022

Ogłoszenia w sprawie I N 267/22

Wykaz inwentarza po zmarłym Henryku Bicz.

 
11.05.2022

Ogłoszenie w sprawie I Ns 66/22

Wykaz inwentarza po zmarłej Barbarze Michalewicz.