Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
27.06.2022

Ogłoszenia w sprawie I N 267/22

Wykaz inwentarza po zmarłym Henryku Bicz.

 
11.05.2022

Ogłoszenie w sprawie I Ns 66/22

Wykaz inwentarza po zmarłej Barbarze Michalewicz.

 
06.05.2022

Ogłoszenie w sprawie I Ns 167/21

Wykaz inwentarza po zmarłym Stanisławie Celej.

 
24.03.2022

Ogłoszenie w sprawie I Ns 19/22

Wykaz inwentarza po zmarłym Krzysztofie Wojcieszak

 
21.03.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 116/22

Wykaz inwentarza po zmarłej Halinie Katarzynie Mała.

 
21.03.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 100/22

Wykaz inwentarza po zmarłym Mieczysławie Kalinowskim.