Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
19.09.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 396/23

Złożenie inwentarza po zmarłej Danucie Dudek.

 
19.09.2023

Ogłoszenie w sprawie I Co 79/21

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW ZG1W/00003658/0.

 
19.09.2023

Ogłoszenie w sprawie I Co 308/22

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW ZG1W/00016490/8.

 
14.09.2023

Zarządzenie w sprawie III Nsm 6/23

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Wojciecha Dawidziaka.

 
06.09.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 397/23

Złożenie inwentarza po zmarłej Marii Żurczak.

 
01.09.2023

Zarządzenie w sprawie III Nsm 152/22

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Marcina Frontczaka.