OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
30.06.2022

Ogłoszenie w sprawie I Ns140/22

Wykaz inwentarza po zmarłym Jerzym Kubeczko.

 
28.06.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 225/22

Wykaz inwentarza po zmarłej Sabinie Michalskiej.

 
27.06.2022

Ogłoszenia w sprawie I N 267/22

Wykaz inwentarza po zmarłym Henryku Bicz.

 
23.06.2022

Ogłoszenie w sprawie I Co 182/20

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW ZG1W/00017287/9.

 
23.06.2022

Ogłoszenie w sprawie I Co 521/19

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW ZG1W/00001960/6.

 
10.06.2022

Treść zarządzenia w sprawie III RC 87/21

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Piotra Grendy.