OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
13.05.2022

Ogłoszenie w sprawie I Ns 124/15

Ustanowienie kuratora dla nieobecnego Piotra Wąsiel.

 
11.05.2022

Ogłoszenie w sprawie I Ns 66/22

Wykaz inwentarza po zmarłej Barbarze Michalewicz.

 
06.05.2022

Ogłoszenie w sprawie I Ns 167/21

Wykaz inwentarza po zmarłym Stanisławie Celej.

 
06.05.2022

Ogłoszenie w sprawie I Co 710/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW ZG1W/00003353/2.

 
06.05.2022

Ogłoszenie w sprawie I Co 138/21

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW ZG1W/00001458/4.

 
24.03.2022

Ogłoszenie w sprawie I Ns 19/22

Wykaz inwentarza po zmarłym Krzysztofie Wojcieszak