Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
06.09.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 397/23

Złożenie inwentarza po zmarłej Marii Żurczak.

 
18.08.2023

Ogłoszenie w sprawie I NS 222/22

sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym  Marianie Pawlaku.

 
14.07.2023

Ogłoszenie w sprawie I Ns 60/23

Sporządzenie inwentarza po zmarłym Kazimierzu Puchar.

 
04.04.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 163/23

Wykaz inwentarza po zmarłej Hannie Marii Matysiak.

 
01.03.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 71/23

Wykaz inwentarza po zmarłym Jerzym Wojciechowskim.

 
27.02.2023

Ogłoszenie w sprawie I N 50/23

Wykaz inwentarza po zmarłym Zygmuncie Augustyn.