Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
08.03.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 83/22

Wykaz inwentarza po zmarłej Elżbiecie Frąk.

 
07.03.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 74/22

Wykaz inwentarza po zmarłej Zofii Marii Resler.

 
01.03.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 59/22

Wykaz inwentarza po zmarłej Jadwidze Gendera.

 
16.02.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 50/22

Wykaz inwentarza po zmarłym Marku Miler.

 
25.01.2022

Ogłoszenie w sprawie I N 450/21

Wykaz inwentarza po zmarłym Januszu Edwardzie Oberc.

 
24.11.2021

Treść postanowienia w sprawie I N 344/21

Wykaz inwentarza po zmarłym Tadeuszu Sudoł.