Rodzina 500+

SKARGI I WNIOSKI

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 j.t. z późn. zm.) – rozdział 5a (art. 41a-41e)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012r. poz. 524) 

Co powinna zawierać skarga/wniosek:

 • datę wniesienia skargi/wniosku
 • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek
 • adres wnoszącego skargę/wniosek
 • zwięzłą treść skargi/wniosku
 • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego skarga/ wniosek dotyczy

W jakiej formie wnosić skargę/wniosek:

 • pisemnie
 • elektronicznie
 • ustnie

Gdzie składać skargę/ wniosek:

 • osobiście – w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego we Wschowie, parter, pokój nr 1 lub ustnie do protokołu
 • za pośrednictwem poczty – na adres:

                                                            Prezes Sądu Rejonowego we Wschowie
                                                            ul. Plac Kosynierów 1C
                                                            67-400 Wschowa

Kto rozpatruje skargę/wniosek:

 • w zakresie dotyczącym działalności sądu - prezes sądu
 • w zakresie dotyczącym działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego - prezes sądu okręgowego
 • w zakresie dotyczącym działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego
 • w zakresie dotyczącym działalności prezesa sądu rejonowego - prezes sądu okręgowego
 • w zakresie dotyczącym działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego

Które skargi/wnioski nie podlegają rozpatrzeniu:

 •  skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, ponieważ jest to dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli
 • skargi/wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe, przy czym sąd pozostaje zobowiązany do powiadomienia skarżącego lub wnioskodawcy o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia

W jakim terminie skarga/wniosek jest rozpatrywana:

 • bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu skargi/wniosku lub uzupełnienia niezbędnych informacji

 

Prezes Sądu Rejonowego we Wschowie

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu

w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 12:00

(po uprzednim telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania u

Kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej: I piętro, pok. 119, tel: 65 540 15 23)