Rodzina 500+

2020


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2020r [2.28 MB]
 2. MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2020 [2.31 MB]
 3. MS-S5r sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2020r [1.24 MB]
 4. MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2020 [1.24 MB]
 5. MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2020r [2.22 MB]
 6. MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej za rok 2020 [2.24 MB]
 7. MS-S7r sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2020r [551.46 KB]
 8. MS-S7r sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2020 [557.16 KB]
 9. MS-S10r sprawozdanie z sadowego wykonywania orzeczeń wg wlaściwości rzeczowej za I półrocze 2020r [673.75 KB]
 10. MS-S10r sprawozdanie z sadowego wykonania orzeczeń wg właściwości rzeczowej za rok 2020 [674.13 KB]
 11. MS-S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2020r [1.56 MB]
 12. MS-S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2020r [1.55 MB]
 13. MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2020r [381.08 KB]
 14. MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2020 [380.98 KB]
 15. MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2020r [719.92 KB]
 16. MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2020 [698.82 KB]
 17. MS-S62r sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych za rok 2020 [549.66 KB]