Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
26.05.2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

 Sąd Rejonowy we Wschowie zaprasza do złożenia oferty na konkurs:

 

 realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych do ośrodków kuratorskich - otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy sądach rejonowych:

 

- Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym we Wschowie

 

postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert, na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2022.1608 t.j.)

Nr postępowania:  SSA-24-9/2023

« powrót