Rodzina 500+

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych.

Przewodniczący Wydziału

- SSR Janusz Chruszczewski nr pok. 110 (wejście przez sekretariat)

Przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdą środę w godzinach od 12:00 do 14:00

Kierownik Sekretariatu

- Anna Cader tel. 65 540-15-32 fax. 65 540-84-38 nr pok. 112

e-mail: rodzinny@wschowa.sr.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30
dyżury poniedziałkowe do 18:00 pełni biuro podawcze